Azərbaycan Gənç Oftalmologlarının 14.Uluslararası Konferansı 

 

1.      KAYIT FORMU-REGISTRATION FORM

2.      ABSTRACT KURALLARI-ABSTRACT RULES

3.      KATILIMCILAR LİSTESİ-PARTICIPANTS LIST

4.      WETLAB KATILIMCILAR LİSTESİ-WETLAB PARTICIPANTS LIST

TCOD: Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği, TROS: Turkish Republics Ophthalmology Society

AOC: Azerbaycan Oftalmologlar Cemiyeti, ASO: Azerbaijan Society of Ophthalmologists