Dekanlığa gönderilecek dilekçe örnekleri

Mail ile gönderilecek dilekçe örneği;

Mailin Konu bölümüne ; Dekanlık Makamının Dikkatine / Eğitim alma talebi dilekçem

 

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı’na

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bakü Şehrinde …………………………………………….. isimli kurumda oftalmolog olarak görev yapmaktayım.

Fakültenizin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, Oftalmoloji Biliminin “ Şaşılık “ ve “ Ön Segment Cerrahisi “ subspesiyalite dallarında, bilgi ve görgümü artırmak için bir ay sureyle gözlemci olarak eğitim almak istiyorum.

Bu dileğim doğrultusunda, Fakültenizin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığına da posta ve mail yoluyla dilekçe göndermiş bulunmaktayım.

Fakültenizin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ilgili konularda eğitim almama Dekanlık olarak müsaadelerinizi ve gereğini arz ederim.

Saygılarımla

 

Dr……………………….

Göz Hastalıkları Uzmanı

 

Haberleşme bilgilerim ;

Posta Adresim ;

E-Posta adresim ;

GSM numaram ;

 

NOT; Ek olarak bu dilekçemin imzalı bir örneğini, güvenilir posta yoluyla …………………. tarihinde Dekanlığınızın posta adresine göndermiş bulunmaktayım.

…………………………

Posta ile gönderilecek dilekçe örneği;

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı’na

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bakü Şehrinde …………………………………………….. isimli kurumda oftalmolog olarak görev yapmaktayım.

Fakültenizin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda, Oftalmoloji Biliminin “ Şaşılık “ ve “ Ön Segment Cerrahisi “ subspesiyalite dallarında, bilgi ve görgümü artırmak için bir ay sureyle gözlemci olarak eğitim almak istiyorum.

Bu dileğim doğrultusunda, Fakültenizin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığına da posta ve mail yoluyla dilekçe göndermiş bulunmaktayım.

Fakültenizin Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nda ilgili konularda eğitim almama Dekanlık olarak müsaadelerinizi ve gereğini arz ederim.

Saygılarımla

 

Dr……………………….

Göz Hastalıkları Uzmanı

 

Haberleşme bilgilerim ;

Posta Adresim ;

E-Posta adresim ;

GSM numaram ;

 

NOT; Ek olarak bu dilekçemin bir örneğini ………………. Tarihinde ………………..E-Posta adresine “ Dekanlık Makamının Dikkatine / Eğitim alma talebi dilekçem “ konu başlığı ile göndermiş bulunmaktayım.

…………………………………

Göz Hastalıkları AD’ına gönderilecek dilekçe örnekleri

Mail ile gönderilecek dilekçe örneği;

Mailin Konu bölümüne ; Sayın Prof.Dr. ……………. Dikkatine / Eğitim alma talebi dilekçem

 

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’na

Sayın Prof.Dr. ………………..

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bakü Şehrinde …………………………………………….. isimli kurumda oftalmolog olarak görev yapmaktayım.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nızda, Oftalmoloji Biliminin “ Şaşılık “ ve “ Ön Segment Cerrahisi “ subspesiyalite dallarında, bilgi ve görgümü artırmak için bir ay sureyle gözlemci olarak eğitim almak istemekteyim.

Bu dileğim doğrultusunda, Fakültenizin Dekanlığına da posta ve mail yoluyla dilekçe göndermiş bulunmaktayım.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalınız’nda ilgili konularda eğitim almama müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.

 

Dr……………………….

Göz Hastalıkları Uzmanı

 

Haberleşme bilgilerim ;

Posta Adresim ;

E-Posta adresim ;

GSM numaram ;

 

NOT; Ek olarak bu dilekçemin imzalı bir örneğini, güvenilir posta yoluyla …………………. tarihinde Anabilim Dalınızın posta adresine göndermiş bulunmaktayım.

…………………………………….

Posta ile gönderilecek dilekçe örneği;

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’na

Sayın Prof.Dr. ………………………….

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bakü Şehrinde …………………………………………….. isimli kurumda oftalmolog olarak görev yapmaktayım.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nızda, Oftalmoloji Biliminin “ Şaşılık “ ve “ Ön Segment Cerrahisi “ subspesiyalite dallarında, bilgi ve görgümü artırmak için bir ay sureyle gözlemci olarak eğitim almak istemekteyim.

Bu dileğim doğrultusunda, Fakültenizin Dekanlığına da posta ve mail yoluyla dilekçe göndermiş bulunmaktayım.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalınız’nda ilgili konularda eğitim almama müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.

 

Dr……………………….

Göz Hastalıkları Uzmanı

 

Haberleşme bilgilerim ;

Posta Adresim ;

E-Posta adresim ;

GSM numaram ;

 

NOT; Ek olarak bu dilekçemin bir örneğini, …………………. tarihinde …………………..E-Posta adreslerinize göndermiş bulunmaktayım.