TÜRKİYE’de OFTALMOLOJİNİN SUBSPESİYALİTE KONULARINDA KISA SÜRELİ EĞİTİM ALACAKLAR İÇİN İZLENECEK YOL

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Özbekistan, Türkmenistan Cumhuriyetleri Sağlık Bakanlıkları arasındaki anlaşmalar doğrultusunda;

Oftalmolojinin subspesiyalite konularında Türkiye’de kısa süreli ( 1-6 ay ) observer olarak eğitim almak mümkündür. Bu uzmanlık eğitimi veren 2 eğitim kurumunda gerçekleşebilir

A. T.C. Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Göz Kliniklerinde eğitim alabilmek için
1. Hekimin çalıştığı kurumun amiri ve/veya eğitim almak isteyen hekimin kendisi, ülkesinin Sağlık Bakanlığına

a. “ T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı …. ……….……. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ( bir veya birden cok egitim hastanesinde )

b. Oftalmoloji Biliminin ………………. konusunda

c. ………………….. ay süreli eğitim alma isteğini dile getiren dilekçe ile müracaat etmelidir.
2. Hekimin kendi ülkesinin Sağlık Bakanlığı müracaata olumlu bakıyorsa, ülkesinin Sağlık Bakanlığı a.Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı’nın Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’na ilgili isteği dile getiren ıslak imzalı bir yazıyı posta yoluyla göndermelidir b.Postada herhangi bir aksama olma ihtimaline karşın, aynı anda ilgili yazının bir örneği internet üzerinden mail ile veya faks ile T.C. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’na gönderilmelidir.
3. Hekimin kendi ülkesinin Sağlık Bakanlığı’nın yazısı, T.C. Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanlığı’na ulaştığında, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı konunun aidiyeti nedeniyle ilgili yazıyı, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’ne gönderecektir.
4. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, ilgili ilin Valiliği’ne eğitimin gerçekleşmesi dileği ile bürokratik işlemlerin tamamlanması için yazı gönderecektir.
5. Valikten, İl Sağlık Müdürlüğü’ne, İl Sağlık Müdürlüğü’nden Eğitim alınacak Hastanenin Başhekimliğine, Başhekimlikten ilgili göz kliniğinin şefliğine ve/veya göz kliniklerinin koordinatörlüğüne sırasıyla yapılan yazışmalar sonunda, ilgili klinik eğitim vermeyi kabul ettiğini Başhekimliğe yazılı olarak bildirecektir.
6. Başhekimliğin olumlu yanıtı, aynı bürokratik işlem sırasıyla bu defa geriye doğru gerçekleşen yazışmalarla, Sağlık Bakanlığına ve sonunda Dış İlişkilet Daire Başkanlığı’na ulaşacaktır.
7. T.C. Sağlık Bakanlığı, ilgili ülkenin Sağlık Bakanlığı’na olumlu cevabını gönderecektir. Buraya kadarki bürokratik işlemler ortalama 4-5 haftada tamamlanmaktadır.
8. Bu bürokratik basamaklar gerçekleştikten sonra, hekim observer olarak Türkiye’de eğitim almaya gelebilir. Ancak hekimin kendi ülkesinin Sağlık Bakanlığı’nın, hekimin eğitime başlayacağı tarihi TC Sağlık Bakanlığı’na bildirmesi ve ayrıca hekimin eğitim aldığı sürece oturma izni için Elçiliğe yazı göndermesi gerekir.
9. Hekimin kendi ülkesinin Sağlık Bakanlığı, eğitim alacak hekime Türkiye’ye gelirken eline resmi bir yazı vermelidir.

B. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dallarında eğitim alabilmek için

1. Yazılı müracaat ( Dilekçe A-1/a, b, c deki detayı kapsamalıdır ) doğrudan Türkiye’deki Üniversitelerin Tıp Fakültesi Dekanlığına ve/veya Dekanlıklarına yapılır.
2. Tıp Fakültesi’nin Profesörler Kurulu Toplantısında hekimin ya da kurum amirinin dilekçesi değerlendirilir.
3. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı’nın eğitim vermeyi kabul etmesi durumunda, dilekçe kabul görmüş olur
4. Dekanlık veya Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, dilekçe sahibine olumlu cevabını yazılı olarak bildirir.
5. Bu bürokratik basamaklar gerçekleştikten sonra, hekim observer olarak Türkiye’de eğitim almaya gelebilir
6. Bu işlemler 3-5 hafta civarında tamamlanır.
7. Ayrıca eğitim alacak hekim, yurt dışına çıkış ve Türkiye’de eğitim gördüğü sürece oturma izni için Elçilikle ilgili işlemlerini ülkesindeki kurallar doğrultusunda tamamlar.