East-West 2018

East-West 2018 Conference Website; http://2018.eastwestufa.ru/en/
Main topics; http://2018.eastwestufa.ru/en/program/pages/theme-2018/
Registration; http://2018.eastwestufa.ru/en/member/
Send article; http://2018.eastwestufa.ru/en/member/publication/add.php
Accommodation; http://2018.eastwestufa.ru/en/member/hotel/
About conference; http://2018.eastwestufa.ru/en/about/pages/about-conference-2018/
Press Release; http://2018.eastwestufa.ru/en/about/pages/press-20177488/
Organizing committee; http://2018.eastwestufa.ru/en/about/pages/organizing-committee3565/

Елена Анатольевна/Elena Anatolievna
+79174597878
Отделение международных связей и маркетинга/Uluslararası İlişkiler ve Pazarlama Bölümü
ГБУ “Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ”/ GBU “Beyaz Rusya Cumhuriyeti Bilimler Akademisinin Ufa Göz Hastalıkları Araştırma Enstitüsü”
450008 г. Уфа, ул. Пушкина, 90/450008, Ufa şehri, ul. Puşkin, 90

Tel./Fax: +7(347) 272-08-52
niimarketing@yandex.ru
http://www.ufaeyeinstitute.ru