TÜRK CUMHURIYETLERI OFTALMOLOJI DERNEĞI ( TCOD )

GENÇ OFTALMOLOGLAR KOLU ( GOK )

PILOT ÇALIŞMA SÜRECİ YÖNERGESI 

Birinci Bölüm

Genel Hükümler 

Amaç

Madde 1: Bu yönerge, genç oftalmologlar arasında mesleki, bilimsel, sosyal bağları geliştirmek, gençlerin mesleki eğitimine katkıda bulunmak, mesleki ve akademik gelişimlerine destek olmak yanı sıra, Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği ( TCOD ) faaliyetlerine genç üyelerin daha fazla katılımlarını sağlanmak, derneğin gelecekteki oluşumuna katkıda bulunacak gençlerin dernek bünyesinde yetişmesini sağlamak, bilgi paylaşımı ve ortak projelerin düzenlenmesine fırsat vermek için Nisan 2011 de TCOD-MYK tarafından oluşturulan Genç Oftalmologlar Kolu’nun ( GOK ) pilot çalışma döneminde ( Nisan 2011-Mart 2016 ) yapılanması, üyelerin tayini, görev alanları, görev tanımları ile çalışma şeklini belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2: Bu yönerge Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği’nin 40 yaş altındaki Genç Oftalmologlar Kolu üyelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3: Bu yönerge 28.3.2010 tarihli, Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği Ana Tüzüğü’nün 2/1, 2, 3, 4, 5, 6 ile 9/1 ve 14/1 maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: Bu yönergede geçen

Dernek; Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneğini,

Türk Cumhuriyetleri; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Özbekistan, Türkiye,  Türkmenistan’ı ifade eder.

Diğer ülkeler; Türk kökenli oftalmologların, Türk Cumhuriyeti ülkeleri dışında, yasadıkları ülkeleri ifade eder.

 

İkinci Bölüm

GOK Üyeliğine girme ve GOK üyeliğinin sona ermesi

 

Madde 5:  TCOD-GOK’una sadece TCOD-MYK üye kaydedebilir ve üyeliği sonlandırabilir.

Madde 6:  TCOD-GOK’na üye olabilmek için

6.a; Öncelikle TCOD üyesi olmak şarttır

6.b; 41 yaşından gün almamış olmak, üyelik bilgilerini güncellemiş olmak, TCOD bilimsel birimlerinde aktif üye olmak, etik ceza almış olmamak, asıl üye ise aidat borcu olmaması şarttır.

Madde 7; GOK üyelerinin üyelikleri 41 yaştan gün almaya başladıkları yılın sonunda silinir, bu üyeler Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği çatısı altında faaliyetlerine devam ederler.

 

Üçüncü Bölüm

1.ETAP-PILOT ÇALIŞMA DÖNEMI

 

Madde 8; 1.etap çalışma dönemi; Nisan 2011-Kasım 2012 tarihleri arasını kapsar

Madde 9; TCOD-MYK tarafından, TCOD-MYK üyesi olan 3 genç oftalmolog  ile, TCOD-MYK’nın  Türkçe-Rusça mütercimi olan 1 genç oftalmolog aşağıdaki görev paylaşımı ile, TCOD-GOK’unu kurmak üzere görevlendirilir.

TCOD-MYK-GOK Kurucu Üyeleri ;

  1. a.Dr. Faik ORUÇOĞLU; Kurucu Başkan, Genel Koordinatör
  2. b.Dr. Şansal GEDİK; Kurucu Başkan Yardımcısı, Eğitim Koordinatörü
  3. c.Dr. Emin ALİHÜSEYNLİ; Sekreter-Ülkelerarası 3 dilde İletişim Koordinatörü
  4. d.Dr. Emre HEKİMOĞLU; Finans Kaynakları Koordinatörü

Madde 10; TCOD-MYK tarafından GOK çalışmalarını başlatmak üzere, Türkçe bilmesi ön koşul olmak üzere, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Rusça dillerinden en az birine daha hakim olan genç oftalmologlar ülke koordinatörü olmak üzere, TCOD ülkelerinin total üye sayılarına göre Kurucu Üye Yardımcıları görevlendirilir. TCOD-GOK-Ülkelerin Kurucu Üye Yardımcıları ;

Azerbaycan;  Dr. Emin ALİHÜSEYNLİ-koordinatör+6 kişi

Kazakistan; Dr. Aygerim TULETOVA-koordinatör+1 kişi

Kırgızistan; Dr. Aziz YULDASHEV-koordinatör+1 kişi

Kuzey Kıbrıs; Dr. Mine ÖZTÜRK-koordinatör+1kişi

Özbekistan; Dr. Nazım ZAYNUTDİNOV-koordinatör+1 kişi

Türkiye; Dr. Şansal GEDİK-koordinatör-6 kişi

Türkmenistan; Y O K

Diğer ülkeler; Dr. Tural GALBİNUR ( Rusya-Asya Kolu )-koordinatör-Dr.Orkida MALİLE ( Avrupa Kolu )-koordinatör

 

Madde 11; Ülkelerin TCOD-GOK Türkiye Ayağı Grubu ; Türkiye dışındaki TCOD ülkelerinden Türkiye’de uzmanlık eğitimi almakta olan ve / veya almış ve Türkiye’de ikamet etmekte olan genç oftalmologlardır. Grup arzu ederlerse, TCOD bünyesinde bir komisyon ya da komite statüsünde yapılanabilir ( ki MYK böyle bir yapılanmaya sıcak bakacaktır ). Bu üyeler, özellikle TCOD-MYK-GOK Kurucu Üyelerinin atölye çalışması toplantılarına gönüllü olarak katılabilirler. Ülkelerindeki GOK Komitesi üyeleriyle ve MYK-GOK Kurucu Kurul üyeleriyle irtibat halindedirler. Bu üyeler TCOD Genel Sekreterine ve GOK Kurucu Kurul Başkanlığına aynı anda müracaat ederek çalışmalara gönüllü olarak katılmak istediklerini bildirebilirler. TCOD-MYK-GOK Kurucu Kurul Başkanı bu gönüllüleri toplantılara davet eder.

Madde 12; Ülkelerin TCOD-GOK Komiteleri ; TCOD ülkeleri, ulusal düzeyde GOK çalışmalarını başlatmak üzere, tercihen bir koordinatör üyenin başkanlığında, genç temsilci üyelerden oluşan TCOD-GOK komitelerini kurarlar.

 Madde 13; Ortalama 1,5 yıl kadar sürecek olan bu dönemde GOK bireylerine, GOK kurul ve komitelerine, MYK’ya aşağıda sıralanmış olan pek çok görev düşmekte olup, bunların gerçekleşmesi için her üye gayret sarf etmelidir.

Madde 13.a; Güncel Oftalmolojinin internet üzerinden takibi için , MYK tarafından AAO-MEACO Academy Express-Member Communication, mektuplarının üyelere düzenli ulaşımını sağlamak.

Madde 13.b; MYK tarafından üyelere,  AAO-One Network ve AAO dergilerinin internet üzerinden abonmanlık imkanlarını sağlamak.

Madde 13.c;  MYK tarafından gençlere, AAO-Annual Meeting toplantılarına kayıt ücreti ödemeksizin, katılım imkanı sağlamak.

Madde 13.d; ;  Gençlerin uluslararası bilimsel toplantılara katılımını kolaylaştırmak için  MYK tarafından, indirimli kayıt ücreti imkanları sağlamak.

Madde 13.e; MYK tarafından ülkelerin GOK Üye listelerini oluşturmak. Listeleri ve üyelerin haberleşme bilgilerini güncellemek.  Bu bilgileri GOK kurul ve komiteleriyle paylaşmak.

Madde 13.f; MYK tarafından TCOD-GOK Yahoo Grubunu oluşturmak.

Madde 13.g; MYK tarafından TCOD Bilimsel Birimlerinin Tartışma-Paylaşım Yahoo Gruplarını oluşturmak.

Madde 13.h; Birimlerinin Tartışma-Paylaşım Yahoo Gruplarında bilimsel paylaşımda dil sorunu yaşanmaması için, Türkçe ve Rusça dillerine hakim olan genç oftalmologların “ Edisyon Yetkili Moderatör “ görevlerini üstlenmesi.

Madde 13.i; TCOD’un Bilimsel Tartışma-Paylaşım Yahoo Gruplarında olgu sunumu yapmak, tartışmalara aktif olarak katılmak. Bilimsel kaynakları paylaşmak.

Madde 13.k; TCOD’un müstakil veya satellit bilimsel aktivitelerinde bilimsel konuşmalara ve mütercimlik görevlerine talip olmak.

Madde 13.l; Dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirmek adına bilimsel toplantı ortamlarında, birliktelik yaratmaya gayret etmek.

Madde 13.m; Sanal sosyal paylaşım ortamlarında, öncelikle kendi ülkesindeki meslektaşlarıyla birliktelik, paylaşım ve haberleşme imkanı yaratmak.

Madde 13.n; Bilimsel toplantılara katılım ve eğitim olanakları konusunda üyelerini aydınlatmak ve teşvik etmek.

Madde 13.o; Yurtdışında eğitim talebinde bulunan gençler için gerekirse TCOD-MYK’nın aracılığını talep etmek.

Madde 13.p; TCOD Web Sitesinde kendi ülkelerinin sayfalarını oluşturmak

Madde 13.r; Ülkelerinde henüz TCOD Üyesi olmayan oftalmologlara ulaşmak. TCOD’u onlara tanıtmak ve ülkesinin üye sayısını çoğaltmaya gayret etmek.

Madde 13.s; Eğitimi ve mesleki beceriyi güçlendirmek adına projeler hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve gerekirse MYK’nın desteğini talep etmek.

Madde 13.t; TCOD-GOK’un idari toplantılarına rapor hazırlayarak katılmak suretiyle toplantıların verimli geçmesine katkıda bulunmak.

Madde 14; Görevlerine devam etmek istedikleri takdirde, TCOD-MYK-GOK Kurucu Üyeleri ile, Ülkelerin GOK Kurucu Üye Yardımcısı koordinatörler, 40 yaş sınırını geçmiş olsalar dahi 31.Mart.2016 tarihine kadar görevlerine devam ederler.

Dördüncü Bölüm

2.ETAP-PILOT ÇALIŞMA DÖNEMI

 

Madde 15; 2.etap çalışma dönemi; Kasım 2012-Mart 2016 tarihleri arasını kapsar

Madde 16; TCOD-GOK Genel Merkez Çalıştay Grubu ; TCOD-MYK-GOK Kurucu Kurulu Üyeleri + Ülkelerin TCOD-GOK Türkiye Ayağı Grubunun gönüllü üyelerinden oluşur.

Madde 17; TCOD-GOK Genel Merkez Çalıştay Grubu’nun çalışma şekli

Madde 17.a; TCOD-MYK-GOK Kurucu Kurul Üyeleri çalıştay toplantılarına  Ülkelerin TCOD-GOK Türkiye Ayağı Grubunun gönüllü üyelerini davet ederler.

Madde 17.b;  Ülkelerin TCOD-GOK Türkiye Ayağı Grubunun gönüllü üyeleri, çalıştay grubunun çalışmalarına katılırlar. Bu üyeler, ülkelerinin GOK Komiteleriyle irtibat halindedirler.

Madde 18; TCOD Ülkelerinin TCOD-GOK Yerel Komiteleri; Komitelerin ülke koordinatörü dışındaki üye sayısını, her ülkenin total üye sayısı belirler ( her 25 üye için 1 temsilci olacak şekilde ).

( Örneğin Kasım 2012 için dağılım aşağıdaki gibidir ).

TCOD-Azerbaycan ( Total 332 üye )-GOK Komitesi ; 1 koordinatör + 13 =  14 kişi

TCOD-Kazakistan ( Total 99 üye )-GOK Komitesi;  1 koordinatör + 4 kişi  = 5 kişi 

TCOD-Kırgızistan ( Total 53 üye )-GOK Komitesi; 1 koordinatör + 2 = 3 kişi

TCOD-Kuzey Kıbrıs ( Total 34 üye )-GOK Komitesi; 1 koordinatör + 1 = 2 kişi

TCOD-Özbekistan ( Total 105 üye )-GOK Komitesi; 1 koordinatör + 4 = 5 kişi

TCOD-Türkiye ( 2012 Aidat ödeyenler ? )-GOK Komitesi

TCOD-Türkmenistan ( Total 61 üye )-GOK Komitesi; 1 koordinatör + 2 = 3 kişi 

TCOD-Diğer ülkeler ( Total 22 üye ) GOK Komitesi ; 1 koordinatör + 1 = 2 kişi

 

Madde 19; TCOD-GOK Yerel Komitelerinin görevleri;

Madde 19.a; Ülkelerin GOK Komiteleri, ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda, ülkelerindeki genç oftalmologlar ile muhtelif yerel komisyonlar kurmak suretiyle,  çalışmalarına geniş tabanlı katılımla ivme kazandırabilirler.

Madde 19.b; Ülkelerin GOK komiteleri, ayrıca GOK Komisyonlarında ülkelerini temsil edecek üyeleri seçerek TCOD-GOK Yönetim Kuruluna bildirirler.

Madde 19.c; Komite, ülkelerin TCOD-GOK Türkiye Ayağı Grubunda gönüllü olarak görev üstlenmiş, Türkiye’de uzmanlık eğitimi almakta olan ve / veya almış ve Türkiye’de ikamet etmekte olan yurttaşları genç oftalmologlarla irtibat halinde olmalıdır.

Madde 19.d; Yerel GOK Komiteleri ülkelerindeki TIKA Koordinatörlükleri gibi kuruluşlara proje sunmak ve TCOD-MYK’nın desteğini talep etmek suretiyle, ülkelerinde TCOD Bilimsel Toplantıları düzenlemeye gayret etmelidirler.

Madde 20; TCOD-GOK Hızlı İletişim-Eşgüdüm Grubu; Türkçe, İngilizce, Rusça dillerinden öncelikle Türkçeye hakim olmak ön koşuluyla, en az İngilizce ve Rusça dillerinden birine daha hakim olan, dernek konularını yakından takip ettiği bilinen, iletişimin önemini benimsemiş, internet ortamında iletişim becerisi olan, sorumluluk yüklenmeye gönüllü  genç TCOD Üyesi oftalmologlardır. Bu Grubu TCOD-GOK Sekreteri-Ülkelerarası 3 dilde İletişim Koordinatörü ( Dr. Emin ALİHÜSEYNLİ ) yönetir. Ülkeler arasında kurumsal hızlı iletişimi ve eşgüdümü sağlarlar. Grup üyelerinin isimleri aşağıdadır.

 

Azerbaycan; Dr. Emin ALİHÜSEYNLİ,

Kazakistan; Dr. Aygerim TULETOVA, Dr. Jomart JUNUSBEKOV, Dr. Daniyar SATYBALDİNOV, Dr. Zhenisgül TOKYMBAYEVA

Kırgızistan; Dr. Aziz YULDASHEV, Dr. Ermek Emilbek UULU

Kuzey Kıbrıs; Dr. Mine ÖZTÜRK, Dr. Şerife ÖZHUY, Dr. Erol DÜLGER

Özbekistan; Dr. Asrar SALIYEV, Dr. Nazım ZAYNUTDİNOV, Dr. Timur YUSUPOV

Türkiye; Şansal GEDİK, Faik ORUÇOĞLU, Emre HEKİMOĞLU

Türkmenistan; Y O K

Diğer ülkeler; Dr. Tural GALBİNUR, Dr. Orkida MALİLE, Dr. Sabri RAZA

İZLEYİCİLER; Dr. Sunay DUMAN, Dr. Hilmi OR

 

Madde 20; TCOD-GOK Hızlı İletişim-Eşgüdüm Grubunun görevleri;

Madde 20.a; Bu grup TCOD-MYK-GOK Kurucu Kurulu Üyeleri, Ülkelerin TCOD-GOK Türkiye Ayağı Grubunun gönüllü üyeleri, Ülkelerin GOK Komiteleri ile TCOD-GOK Yönetim Kurulu, TCOD-GOK Danışma Kurulu ve TCOD-MYK arasında hızlı iletişimi ve eşgüdümü sağlamak üzere görev yapar.

Madde 20.b; Gündemdeki konular, süratle grup içinde paylaşılır ve bu bilgiler, GOK’le ilgili organların tümüne hyerarşik düzeni içerisinde en kısa sürede ulaştırılır.

Madde 21:  TCOD-GOK Yönetim Kurulu; TCOD MYK’nın 3 Temsilcisi,  TCOD-MYK’nın Ülkelerarası 3 dilde İletişim Koordinatörü ile TCOD Ülkelerinin GOK Komitesi Koordinatörlerinden ve  Ülkelerin TCOD-GOK Türkiye Ayağı Grubunu temsil eden 3 ülkenin 3 üyesinden oluşur. Görev dağılımı aşağıdaki şekildedir.

1.MYK Temsilcisi; Başkan-Genel Koordinatör

2.MYK Temsilcisi; Başkan Yardımcısı-Eğitim Koordinatörü

3.MYK Temsilcisi; Finans Kaynakları Koordinatörü

4.MYK Temsilcisi;  Sekreter-Ülkelerarası 3 dilde İletişim Koordinatörü

Azerbaycan GOK Koordinatörü

Kazakistan GOK Koordinatörü

Kırgızistan GOK Koordinatörü

Kuzey Kıbrıs GOK Koordinatörü

Özbekistan GOK Koordinatörü

Türkiye GOK Koordinatörü

Türkmenistan GOK Koordinatörü

TCOD-Diğer ülkeler Avrupa Kolu GOK Koordinatörü

TCOD-Diğer ülkeler Rusya-Asya Kolu GOK Koordinatörü

TCOD-Azerbaycan GOK Türkiye ayağı temsilcisi

TCOD-Kazakistan GOK Türkiye ayağı temsilcisi

TCOD-Kırgızistan GOK Türkiye ayağı temsilcisi

 

Madde 22; TCOD-GOK Yönetim Kurulunun görevleri ;

Madde 22.a:  TCOD-MYK’nın faaliyetlerine destek olacak organizasyonlar yapar.

Madde 22.b:  Genç Türk oftalmologlarının yönetimsel ve bilimsel anlamda çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlarda aktif ve etkin rol alabilmesi için bilgi birikimi ve ortak güç yaratılması için çaba gösterir.

Madde 22.c: Diğer ülkelerin ulusal dernekleri ve genç oftalmolog gruplarıyla ilişki kurulması ve ortak bilimsel ve sosyal organizasyonlar için önerilerde bulunur.

Madde 22.d: Uzmanlık eğitimi süresince ve uzmanlık sonrası dönemde Genç oftalmologların bilgi ve tecrübelerinin arttırılması amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kliniklerde çalışmalarına imkan sağlamak için rehberlik yapar. Bu konudaki bilgi akışına katkıda bulunur.

Madde 22.e: Göz klinikleri arasında spesifik hastalıklar konusunda işbirliği sağlanmasına ve ortak projeler oluşturulmasına gayret eder.

Madde 22.f: Ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılarda, GOK Yönetim Kurulu olarak senede en az 1 defa toplanarak, diğer zamanlarda internet üzerinden sanal ortamda idari toplantılar yapmaya özen gösterir.

Madde 22.g: Bu amaçları gerçekleştirebilmek için GOK Komisyonları kurar

Madde 23: TCOD-GOK Komisyonları; TCOD-GOK yapılanması tamamlandıktan sonra aşağıdaki komisyonlar, bir GOK üyesinin  koordinasyonunda, ülkelerin total genç oftalmolog sayıları göz önüne alınarak, her ülkeden en az bir genç üyenin komisyon üyesi olarak katılımıyla kurulur.

Madde 24; Komisyonlar

Yurtdışı ilişkiler komisyonu

Temel ve üst ihtisas eğitim komisyonu,

Bilimsel çalışmalar ve proje geliştirme komisyonu,

Uluslararası sınavlar komisyonu,

Kongre-toplantı organizasyonu komisyonu,

Web-İnternet komisyonu

Sosyal programlar komisyonu

Madde 25; Komisyonların görev tanımları

Madde 25.a; Yurtdışı ilişkiler komisyonu;  Diğer uluslararası oftalmoloji derneklerinin genç oftalmologlar grupları ile iletişimi sağlamak ve birlikte faaliyetler düzenlemek

Madde 25.b; Temel ve üst ihtisas eğitim komisyonu; Uzmanlık öncesinde asistanlara verilen eğitimin standardizasyonu ve yurt dışı ile akreditasyonunu sağlamak için gerekli rotasyon, kurs vb organizasyonları düzenlemek. Uzmanlık öncesinde asistanlara teorik ve pratik yeterli eğitimin verilmesi için (Mini kurs / ders / wet-lab) girişimlerde bulunmak. Subspesiyalite konularında kısa süreli eğitim talebinde bulunanlara destek olmak. Asistanlık döneminde veya uzmanlıkta kliniklerarası eğitim koordinasyonu için TCOD-MYK ile işbirliği yapmak.

Madde 25.c; Bilimsel çalışmalar ve proje geliştirme komisyonu; Araştırma projeleri için genç oftalmologlara danışmanlık ve destek hizmeti sağlamak. Araştırma projesi vermek isteyen genç oftalmologlara bürokratik danışmanlık ve destek hizmeti sağlamak

Madde 25.d; Bilimsel yayın destek komisyonu; Araştırma projeleri için genç oftalmologlara danışmanlık ve destek hizmetleri sağlamak

Madde 25.e; Uluslararası sınavlar danışmanlığı komisyonu; Ulusal veya uluslarası oftalmoloji yeterlilik sınavlarına (ICO, FEBO, PhD, vb ) girecek üyelerin sınavı geçmiş olan üyelerle koordine çalışmasını sağlamak.

Madde 25.f; Kongre-toplantı organizasyonu komisyonu; TCOD Sempozyumlarında, her TCOD ülkesinin ulusal kongrelerinde, “ Genç oftalmologlar “ olarak mini konferans, panel, ya da kurslar düzenlemek için girişimlerde bulunmak.

Madde 25.g; Web-İnternet komisyonu; TCOD web sayfasında yer alan  ‘genç oftalmologlar’ bölümünün işleyişini sağlamak. TCOD Ülkelerinin Web Sayfalarını hazırlamak.

Madde 25.h; Sosyal programlar komisyonu; GOK üyelerinin yakınlaşmasını sağlayacak faaliyetler düzenlemek. GOK grubunu genişletmek ve motive etmek amacıyla kongrelerde sportif, sosyal, turistik vb. etkinlikler düzenlemek. Konukların ağırlanması konusunda gerekli organizasyonu ve mihmandarlık yapmak.

Madde 25.i; Dil destek ve dil dayanışma komisyonu; Bir takım oluşturmak ve takım içinde görevi paylaşmak suretiyle, TCOD bilimsel toplantılarında çevirmenlik yapmak, TCOD ile ilgili 2-10 sayfalık metinleri çevirmek ve çeviri kitaplarda bölüm çevirmenliği yapmak gibi çeviri hizmetlerini yaparlar. Bu komisyonda Türkçe, İngilizce, Rusça dillerine hakim olan gençler görev üstlenirler.

Beşinci Bölüm

Madde 26; Bu Yönerge TCOD organlarının görüşüne sunulmak ve gerekli redaksiyonlar yapıldıktan sonra 02.12.2012 tarihinde, kabul edilmiştir.

Madde 27; 2016 yılı Mart ayında GOK’nun pilot çalışma dönemi sona erecektir.

Madde 28; TCOD-GOK yetkili kurullarının pilot çalışma sürecindeki deneyimleri sonunda,  MYK’ya sunacağı taslak yönergenin, TCOD’un organlarında görüşülmesinden ve TCOD  MYK’nın kabulünden sonra bu yönerge en geç Mart 2016 da yenilenecektir.