TÜRK CUMHURİYETLERİ OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ( TCOD )
DÖNEMLERE GÖRE MERKEZ YÖNETİM KURULLARI
Kuruluş: 15.Qcak.2001, Kütük no : 06-062-149
Geçici Merkez Yönetim Kurulu Merkez Yönetim Kurulu-1 Merkez Yönetim Kurulu-2
( Ocak-Haziran 2001 Dönemi ) ( Haziran 2001- Mart 2003 ) ( Mart 2003 – Mart 2005 )
Genel Başkan: Sunay DUMAN Genel Başkan: Sunay DUMAN Genel Başkan: Sunay DUMAN
Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ
Genel Sekreter: Bora ELDEM Genel Sekreter: Pınar AYDIN Genel Sekreter: Zeliha YAZAR
Mail Sekreter: Nevbahar TAMÇELİK Mali Sekreter: Bora ELDEM Mali Sekreter: Leyla Suna ATMACA
Üyeler: Üyeler : Üyeler:
Ömer Kamil DOĞAN Ömer Kamil DOĞAN Ömer Kamil DOĞAN
Öner GELİŞKEN Öner GELİŞKEN Öner GELİŞKEN
Murat KARAÇORLU Süleyman KAYNAK Süleyman KAYNAK
Ömer Faruk KÖKER    
Gülcan KURAL    
Ercan ÖNGÖR    
     
Merkez Yönetim Kurulu-3 Merkez Yönetim Kurulu-4 Merkez Yönetim Kurulu-5
( Mart 2005 – Mart 2007 ) ( Mart 2007 – Mart 2010) ( Mart 2010 – Mart 2013 )
Genel Başkan: Sunay DUMAN Genel Başkan: Sunay DUMAN Genel Başkan: Sunay DUMAN
Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ
Genel Sekreter: Levent AKÇAY Genel Sekreter: Levent AKÇAY Gene! Sekreter: Hilmi OR
Mali Sekreter: İnci Koçak MİDİLLİOĞLU Mali Sekreter: inci Koçak MİDİLLİOĞLU Mali Sekreter: Emre HEKİMOĞLU
Üyeler: Üyeler : Üyeler:
Sait ERDA Sait ERDA Öner GELİŞKEN
Hilmi OR Şansal GEDİK Şansal GEDİK
Gürsel YILMAZ Hilmi OR Faik ORUÇOĞLU
     
Merkez Yönetim Kurulu-6 Merkez Yönetim Kurulu-7 Merkez Yönetim Kurulu-8
( Mart 2013 – Mart 2016 ) ( Mart 2016 – Mart 2019 ) ( Mart 2019-Mart 2022 )
Genel Başkan: Sunay DUMAN Genel Başkan : Sunay DUMAN Genel Başkan: Sunay DUMAN
Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ Genel Başkan Yrd : Öner GELİŞKEN Genel Başkan Yrd: Öner GELİŞKEN
Genel Sekreter: Hilmi OR Genel Sekreter: Süleyman KAYNAK Genel Sekreter: Süleyman KAYNAK
Mali Sekreter: Züleyha YALNIZ AKKAYA Mali Sekreter : Züleyha YALNIZ AKKAYA Mali Sekreter: Züleyha YALNIZ AKKAYA
Üyeler: Üyeler: Üyeler;
Öner GELİŞKEN Osman Şevki ARSLAN Ayşe BURCU
Şansal GEDİK Ayşe BURCU Belkıs Ilgaz YALVAÇ
Faik ORUÇOĞLU Hilmi OR Gürsel YILMAZ
  Belkıs Ilgaz YALVAÇ Mehmet Necdet CİNHÜSEYİNOĞLU
  Gürsel YILMAZ Nurten ÜNLÜ