TCOD-Debate Oturumu Kuralları

TURKISH ;  DEBATE Oturumunda

Her bir tartışmacı konuşmacı için konuşma süresi maksimum 5 dakikadır. Konuşmada savunulan görüşün güçlü yanları öne çıkarılmalı, diğer karşıt görüşün zayıf yanları vurgulanmalıdır.

Konuşma süresi çok kısa olduğundan sunum çok didaktik hazırlanmalıdır.

RUSSIAN  ; Сессия по ДЕБАТАМ.

Каждый докладчик должен выступить максимум 5 минуты.

Докладчик должен защитить свое мнение и указать слабые стороны противоположного мнения.  Время презентации слишком коротка, поэтому презентация должна быть приготовлено коротко и ясно.