TURKISH

TCOD-RETİNA-KULÜBÜ / ETKİLEŞİMLİ TOPLANTISI

 

Toplantının amacı ; Retina veya koroidea patolojisi  olan 12 olgu üzerinde interaktif katılımlı bir tartışma ortamı yaratmaktır.

Sunulabilecek olgular ;  1.Nadir görülen bir  olgu

2.Klasik tedavi yöntemlerinden farklı uygulama yapılmış bir olgu

3.Tanı  koymakta zorluk yaşanan bir olgu

İzlenecek yol ; 1. Özet hazırlama şablonu doğrultusunda özet hazırlayıp göndermek.

2.TCOD Web Sitesinden özetin akıbetini takip etmek.

3.Olgu sunuma kabul edilmiş ise PowerPoint sunum şablonuna uygun sunum hazırlamak.

4.Kongrede toplantı saatinden en geç 2 saat önce, TCOD-Retina Kulübü toplantısı adına sunuyu

Sunu Teslim Bürosu’ na teslim etmek.

 

Özet hazırlama şablonu; A. Maksimum sözcük sayısı 170 olmalıdır

 1. Özet aşağıdaki adreslerin tümüne aynı anda gönderilmelidir.

gurselyilmaz@hotmail.com, sansal.gedik@gmail.com, hilmi.or@gmail.com, sunayduman@yahoo.com

1.Başlık ( Çalışmanın yazar ve/veya yazarlara göre tanı başlığı )

2.Yazarlar;  Önce isim sonra soyad olmak üzere isim ve soyad açık olarak yazılmalıdır

                     İsim ve soyadın yanına parantez içinde TCOD üye numarası yazılmalıdır. 

3.Yazarların çalıştığı kurum; Kurumun kısaltılmış adı değil, açık olarak kurum adı yazılmalıdır

                                                   Şehir adı

                                                   Ülke adı

4.Hasta hakkında ; Cinsiyeti, yaşı,

                                  Hikayesi-şikayeti

                                  Bir özellik varsa öz geçmişi-soy geçmişi

5.Muayene bulguları ; Görme gücü ( VO ), refraksiyonu

                                        Göz içi basıncı 

                                        Ön segment ve arka segmentteki normal dışı bulgular ( kısaca ) 

6.Tetkik sonuçları ; OCT sonuç raporu

                                  FFA / ICG sonuç raporu

                                  ERG / VEP sonuç raporu

7.Hastaya konan tanı

8.Tedavi işlemleri-alınan cevap

9.Sunum yapacak yazarın iletişim bilgileri; İsim ve soyad

                                                                            TCOD üye no.

                                                                            e-mail adresi

                                                                            GSM no ;

Sunumda dikkat edilecek hususlar ; 1.Sunuda teorik bilgiye ve derlemeye yer verilmemelidir.

2.Olgu iyi belgelenmiş olarak sunulmalıdır.

3.Sunu + Tartışma süresi 7-7,5 dakikayı geçmemelidir.

4.Sunum Türkçe, Türkçe bilinmiyor ise İngilizce olarak yapılmalıdır.

PowerPoint sunum şablonu ;  Türkçe / TCOD Web Sitesinde

                                                       Rusça / TCOD Web Sitesinde

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

RUSSIAN    

РЕТИНА КЛУБ – ООТС / ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Цель заседания – проведения интерактивного обсуждения по 12 случаям патологии сетчатки и хореоидеи.

Случаи для доклада: 1. редкие случаи из практики;

 1. случаи лечение которых отличаются от обычных методов лечения или;
 2. случаи которые имеют трудности в диагностике;

 

 

 

 

Этапы:

 1. Приготовить доклад на основе шаблона.
 2. Следить за судьбой отправленного доклада на сайте ООТС.
 3. Если случай принят, приготовить презентацию на основе требований шаблона PowerPoint.
 4. За 2 часа до начало заседания предоставить материал в бюро принятия презентаций для демонстрации в заседании Ретина Клуба ООТС.

 

Шаблон для приготовления  доклада: А. Максимальное количество слов не должно превышать 170.

                                                                          Б. статья доклада должна быть отправлена сразу на все 4 адреса э- почты.

gurselyilmaz@hotmail.com, sansal.gedik@gmail.com, hilmi.or@gmail.com, sunayduman@yahoo.com

 1. Заголовок
 2. Авторы; Имя и Фамилия авторов полностью. Рядом именем и фамилией автора, внутри скобок указать № членства ООТС.
 3. Учреждения где работают авторы (имя учреждения полностью). Город и страна.
 4. О больном: Пол, возраст.

                            Анамнез, жалобы.

                            Специфические жалобы

 1. Результаты обследования:

                            Зрение, рефракция

                            ВГД

                            Патологические проявления переднего и заднего отрезка глазного яблоко (коротко)

 1. Дополнительные методы обследования:

                              ОКТ

                              ФФА/ИГА

                              ЕРГ/ВЗП

 1. Диагноз больного.
 2. Лечение и результаты.
 3. Контакты автора-докладчика:

Имя и Фамилия

№ членства ООТС

адреса э- почты

номер мобильного телефона

 

Основные требования к докладу.

 1. Не должно иметь место теоретические знания и компиляции.
 2. Презентация должно быть хорошо оснащена данными.
 3. Длительность доклада и обсуждения не должны превышать 7-7.5 минут.
 4. Доклады должны быть на турецком, если вы не знаете турецкий, то на английском.

 

Шаблон PowerPoint для Ретина клуба на турецком и на русском языке на сайте ООТС.