TURKISH

TCOD-VİDEO KULÜBÜ / ETKİLEŞİMLİ TOPLANTISI

 

Toplantının amacı ; Edit edilmiş 12-14 olgunun cerrahi videosu üzerinde interaktif katılımlı bir tartışma ortamı yaratmaktır.

Sunulabilecek olgular ;  1.Orijinal bir cerrahi teknik

2.Modifiye bir cerrahi teknik

3.Kombine bir cerrahi teknik

4.Ne yapması gerektiği hakkında görüş almak için komplike bir olgu filmi

Özet hazırlama şablonu ; A. Maksimum sözcük sayısı 170 olmalıdır

 1. Özet aşağıdaki adreslerin tümüne aynı anda gönderilmelidir.

bekirsitkiaslan@gmail.com ,   faikorucov@yahoo.co.ukhilmi.or@gmail.com, sunayduman@yahoo.com

1.Başlık

2.Yazarlar;  Önce isim sonra soyad olmak üzere isim ve soyad açık olarak yazılmalıdır

                     İsim ve soyadın yanına parantez içinde TCOD üye numarası yazılmalıdır. 

3.Yazarların çalıştığı kurum; Kurumun kısaltılmış adı değil, açık olarak kurum adı yazılmalıdır

                                                   Şehir adı

                                                   Ülke adı

4.Videonun önemli basamakları 

 1. Sunum yapacak yazarın iletişim bilgileri; İsim ve soyad

                                                                            TCOD üye no.

                                                                            e-mail adresi

                                                                            GSM no ;

Sunumda dikkat edilecek hususlar ; 1.Sunuda teorik bilgiye ve derlemeye yer verilmemelidir.

2.Videoda cerrahi basamaklar anlaşılır şekilde iyi edit edilmiş olmalıdır.

3.Video maksimum 5 dakika sürmelidir.

4.Sunu süresi 5 dakikayı, sunu + tartışma süresi 6 dakikayı geçmemelidir.

 1. Sunum Türkçe, Türkçe bilinmiyor ise İngilizce olarak yapılmalıdır.

İzlenecek yol ; 1. Özet hazırlama şablonu doğrultusunda özet hazırlayıp göndermek.

2.TCOD Web Sitesinden özetin akıbetini takip etmek.

3.Sunum kurallarına uygun video hazırlamak

4.Kongrede toplantı saatinden en geç 2 saat önce, TCOD-Video Kulübü toplantısı adına sunuyu

Sunu Teslim Bürosu’ na teslim etmek.

……………………………….

RUSSIAN

ВИДЕО КЛУБ ООТС/ ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

 

Цель заседания – проведение интерактивного обсуждения по 12-14 случаям продемонстрированных видео операций. 

 

Случаи для доклада: 1. оригинальные операции,

 1. модифицированные операции
 2. комбинированные техники операций.
 3. видео, с осложнением и в конце которого докладчик спрашивает мнение зала.

 

Шаблон для приготовления  доклада: А. Максимальное количество слов не должно превышать 170.

                                                                           Б. статья доклада должна быть отправлена сразу на все 4 адреса э- почты

bekirsitkiaslan@gmail.com ,   faikorucov@yahoo.co.ukhilmi.or@gmail.com, sunayduman@yahoo.com

 1. Заголовок
 2. Авторы; Имя и Фамилия авторов полностью. Рядом именем и фамилией автора, внутри скобок указать № членства ООТС.
 3. Учреждения где работают авторы (имя учреждения полностью). Город и страна.
 4. Основные части видео.
 5. Контакты автора-докладчика:

Имя и Фамилия

№ членства ООТС

адреса э- почты

номер мобильного телефона

Основные требования к докладу.

 1. Не должно иметь место теоретические знания и компиляции.
 2. Видео должно быть отредактировано, чтобы этапы операции были хорошо понятны.
 3. Видео не должно быть дольше 5 минут.
 4. Длительность доклада должна быть 5 минут. Доклад + обсуждения не должны превышать 6 минут.
 5. Доклады должны быть на турецком, если вы не знаете турецкий, то на английском.

 

Этапы:

 1. Приготовить доклад на основе шаблона.
 2. Следить за судьбой отправленного доклада на сайте ООТС.
 3. Приготовить видео на основе требований.
 4. За 2 часа до начало заседания предоставить материал в бюро принятия презентаций для демонстрации в заседании Видео Клуба ООТС.