TURKISH

Sevgili TCOD üyesi Meslektaşlarımız,

2020 hepimiz için zor bir dönem olmaya devam ediyor. Tüm dünyadaki hızlı değişim sonucu bizler de bu yeni düzene uyum sağlamaya çabaladık.

Canlı etkinliklerden sanal etkinliklere geçiş kesinlikle hepimiz için bir değişiklik olmasına karşın uzaktan eğitim ve sanal toplantılar konularında, bu zorlu dönemde uyum sağlamakta çok zorlanmadık.

COVID-19’un neden olduğu zorluklara rağmen, TROS üyelerimizin eğitim sevdalısı ve öğrenmeye hevesli oluşları ve canlı olarak konferanslarda görmeye alışkın oldukları ile sanal ortamda iletişim halinde olmaya devam etme arzuları sevindirici ve şaşırtıcıydı.

Bu gelişmeler ışığında,TROS yönetim kurulu üyeleri, Aralık 2020’den itibaren, 2021’de de devam edecek farklı konularda aylık sanal toplantılar düzenleme kararı almıştır.

Bu sanal toplantıların, diğer TROS ülkeleri için de uygun bir zaman olacağı Pazar günleri Türkiye saati ile 14.00’da başlamasına karar verdik. İlk toplantının konusu Katarakt ve Refraktif Cerrahi olarak 20 Aralık 2020’de yapılması kararlaştırıldı.

Konuşmacılar sunularını Türkçe, İngilizce veya Rusça yapabileceklerdir. Slayt yazılarının ise İngilizce olarak hazırlamaları gerekecektir.

Her sunum için ayrılan süre, konuşmacı sayısına göre belirlenecektir.

TROS yönetim kurulumuz ayrıca, konuşmacılara teorik bilgilerin aktarılmasından ziyade daha olgu(ları) ile zenginleştirilmiş sunumlarda bulunmalarının önerilmesi kararlaştırdı.

Bu sanal toplantıların işbirliğimizi zenginleştirmemizi, sıkı bağlarımızı güçlendirmemizi ve oftalmoloji eğitimimiz için yararlı bir temel oluşmasına katkı sağlayacağını umuyoruz.

 

Saygı ve sevgilerimizle,

Sağlıcakla kalın.

 

Prof.Dr.Öner Gelişken

TCOD Eğitim Koordinatörü

……………………..

RUSSIAN

Уважаемые коллеги, члены ООТГ

2020 год был не легким испытанием для всех нас. Мир меняется, и у нас нет другого выбора как приспособиться к новой реальности. Переход от живого общения к виртуальному диалогу, безусловно, стал вызовом для всех нас, и мы смогли адаптироваться к новым реалиям. Удивительно наблюдать, как несмотря на сложности, вызванные пандемией, многие наши коллеги прикладывают много усилий для того, чтобы поддержать образовательный процесс, делятся новостями, обмениваются опытом и продолжают поддерживать связь с коллегами, с которыми они привычно встречались на конференциях.

2020 год подходит к концу, члены правления ООТГ приняли решение проводить ежемесячные виртуальные встречи на различные актуальные темы с декабря 2020 года и в течение 2021 года.

Согласно решению, начало виртуальных встреч запланированы на 14.00 (по турецкому времени) по воскресеньям, что, надеемся, будет удобным для всех членов ООТГ. Темой первой виртуальной встречи будет катаракта и рефракционная хирургия.

Спикеры могут докладываться на турецком, английском или русском языках; однако все слайды презентации должны быть представлены на английском языке. Время, отведенное для каждого доклада, будет определяться в зависимости от количества докладов.

Исполнительный совет ООТГ также просит спикеров в докладах больше внимания уделять представлению клинических случаев.

Надеемся, что виртуальные встречи позволят нам обогатить наше сотрудничество, позволят приумножить наши достижения и заложить основы для профессионального образования.

 

Берегите себя и своих близких.

 

Будьте здоровы!

С наилучшими пожеланиями,

 

Проф. Онер Гелишкен

Координатор ООТC по образованию

…………………

ENGLISH

Dear TROS Community,

2020 has been a difficult time for all of us. The world changed quickly and we had no choice but to evolve with it. The transition from live to virtual events was certainly a change for all of us, and we have all adapted in this challenging period. It was amazing to see that despite the difficulties caused due to COVID-19 many of our TROS members are continuing to engage in education, eager to learn, and keep in touch with colleagues they typically see at conferences.

As 2020 comes to a close, TROS board members made a decision to organize monthly virtual meetings about different topics from December 2020 on, which will be continuing during 2021.

We decided these virtual meetings to begin at 14.00 hours pm (Turkish time) on Sundays which will also be a convenient time for other TROS countries. The topic of the first meeting will be Cataract and Refractive Surgery.

The speakers will be free free to talk in Turkish, English, or  Russian; however, all the slides will have to be written in English. The allocated time for each presentation will be decided according to the number of speakers.

TROS executive board also suggested the speakers should be motivated to involve more case presentations rather than revealing theoretical information.

We are hopeful these virtual meetings will enable us to enrich our cooperation, strengthen our tight binds, and provide a basis for our ophthalmology education.

 

Many warm greetings,
We hope every one of us remains safe and healthy until we can see each other again.

 

Prof. Dr.Öner Gelişken

TROS Education Coordinator