TURKISH

Sayın TCOD Üyesi

TCOD’un bütün yazışmaları internet üzerindendir.

TCOD’un Resmi Duyurular, Haberleşme, Sosyal Paylaşım, Genel Oftalmoloji Paylaşımı için

3 Yahoo Grubu bulunmaktadır.

  1. TCOD Üyeleri Yahoo Grup ( Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Özbekistan, Türkmenistan Üyelerinin ve Diğer Ülkeler Üyelerinin  kayıtlı olduğu grup )
  2. TCOD Türkiye Üyeleri Yahoo Grup ( Sadece TC vatandaşlarının kayıtlı olduğu grup )
  3. TCOD Genç Oftalmologlar Yahoo Grup ( Bütün ülkelerin 40 yaş ve altındaki üyelerin kayıtlı olduğu grup ) 

Yeni üyelerin, ülkelerine, yaşlarına, göre ilgili Yahoo Gruplarda kayıtlarının olması gerekir. Bunun için 2 yol bulunmaktadır.

1.yolun işlemleri, yeni üye kaydı sırasında TCOD-MYK kayıt görevlileri tarafından başlatılır. İzlenecek en kolay yol budur.

2.yol daha çok E-Mail adres değişikliklerinde başvurulması gereken bir yol olmakla beraber, grup davetlerini 1 ay zarfında onaylayamamış üyelerin de başvurabilecekleri bir yoldur.

1.yol; OWNER ya da MODERATÖR’ün Yahoo Grup üyeliğine davet yolu ;

Owner ya da moderatör yeni üyeyi kaydının olması gereken gruplara üyenin E-Mail adresi ile davet eder.

Yahoo tarafından üyeye, grup üyeliğine davet maili gonderilir.

Üye Yahoo’dan gelen davet mailine “ Join this Group “  onayi verdiğinde, üyenin  “ Mailing List “ e kaydı yapılmış olur.

2.yol; Uye olmak isteyenin OWNER ya da MODERATOR’e gruba üye olmak için müracaat yolu;

Üye kayıtlı olması gereken Yahoo Grup sayfalarına Web adreslerinden ulaşır.

İlgili grubun ana sayfasındaki “ + Join Group “ butonu yoluyla üyelik müracaatını yapar.

Yahoo Owner ve moderatöre, üyelik müracaatı olduğunu bildirir.

Owner ya da moderatörün onayından sonra, üyenin “ Mailing List “ e kaydı yapılmış olur.

………………………………………

RUSSIAN

Уважаемые члены ООТС,

Все переписки ООТС осуществляются через интернет. 

ООТС имеет 3 Yahoo группы для официальных объявлений, новостей и сообщений разного рода. 

  1. Yahoo группа членов ООТС (группа в которой зарегистрированы члены из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Северного Кипра, Узбекистана ,Туркменистана и  других стран );
  2. Yahoo группа членов ООТС из Турции (зарегистрированы члены ООТС, граждане Турции);
  3. Yahoo группа молодых членов ООТС (зарегистрированы члены из всех стран моложе 40 лет).

Новые члены ООТС  должны зарегистрироваться в Yahoo группах по возрасту и по стране проживания .

  1. Самый простой путь – после регистрации нового члена осуществляется со стороны ответственных лиц ЦИК – ООТС.
  2. Второй путь возможен во время изменения адреса э – почты, а также в тех случаях если член организации не принял приглашение в группу в течении месяца.

 

1 – й путь. Приглащение со стороны  OWNER – а, или же   MODERATÖR – а в Yahoo группу;

OWNER , или же   MODERATÖR осуществляет регистрацию члена с адресом  э – почты в нужную группу.  Yahoo отправляет пригласительное письмо.  Член отвечает на пригласительное письмо от Yahoo нажатием на  «Join this Group». После этого адрес э- почты добавляется в  «Mailing List».

 

2 – й путь. Обращение члена к  OWNER – у, или же MODERATOR – у группы по поводу регистрации.

После того как член организации находит веб адрес группы в интернете, нажимает  «Join Group» . После разрешения OWNER – а, или же MODERATOR – а регистрация завершается и адрес э- почты добавляется в  «Mailing List».