TÜRK CUMHURİYETLERİ OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ( TCOD )

DÖNEMLERE GÖRE MERKEZ YÖNETİM KURULLARI

(Üye İsimleri Soyadı Harf Sırasına Göre Sıralanmıştır )

Kuruluş: 15.Qcak.2001, Kütük no : 06-062-149

Geçici Merkez Yönetim Kurulu Merkez Yönetim Kurulu-1 Merkez Yönetim Kurulu-2
( Ocak-Haziran 2001 Dönemi ) ( Haziran 2001- Mart 2003 ) ( Mart 2003 – Mart 2005 )
Genel Başkan : Sunay DUMAN Genel Başkan : Sunay DUMAN Genel Başkan : Sunay DUMAN
Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ
Genel Sekreter: Bora ELDEM Genel Sekreter: Pınar AYDIN Genel Sekreter: Zeliha YAZAR
Mail Sekreter: Nevbahar TAMÇELİK Mali Sekreter: Bora ELDEM Mali Sekreter: Leyla Suna ATMACA
Üyeler: Üyeler : Üyeler:
Ömer Kamil DOĞAN Ömer Kamil DOĞAN Ömer Kamil DOĞAN
Öner GELİŞKEN Öner GELİŞKEN Öner GELİŞKEN
Murat KARAÇORLU Süleyman KAYNAK Süleyman KAYNAK
Ömer Faruk KÖKER
Gülcan KURAL
Ercan ÖNGÖR
Merkez Yönetim Kurulu-3 Merkez Yönetim Kurulu-4 Merkez Yönetim Kurulu-5
( Mart 2005 – Mart 2007 ) ( Mart 2007 – Mart 2010) ( Mart 2010 – Mart 2013 )
Genel Başkan : Sunay DUMAN Genel Başkan : Sunay DUMAN Genel Başkan : Sunay DUMAN
Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ
Genel Sekreter: Levent AKÇAY Genel Sekreter: Levent AKÇAY Gene! Sekreter: Hilmi OR
Mali Sekreter: İnci Koçak MİDİLLİOĞLU Mali Sekreter: inci Koçak MİDİLLİOĞLU Mali Sekreter: Emre HEKİMOĞLU
Üyeler: Üyeler : Üyeler:
Sait ERDA Sait ERDA Öner GELİŞKEN
Hilmi OR Şansal GEDİK Şansal GEDİK
Gürsel YILMAZ Hilmi OR Faik ORUÇOĞLU
Merkez Yönetim Kurulu-6 Merkez Yönetim Kurulu-7
( Mart 2013 – Mart 2016 ) ( Mart 2016 – Mart 2019 )
Genel Başkan : Sunay DUMAN Genel Başkan : Sunay DUMAN
Genel Başkan Yrd: Ömer Faruk YILMAZ Genel Başkan Yrd : Öner GELİŞKEN
Genel Sekreter: Hilmi OR Genel Sekreter: Süleyman KAYNAK
Mali Sekreter: Züleyha YALNIZ AKKAYA Mali Sekreter : Züleyha YALNIZ AKKAYA
Üyeler: Üyeler:
Öner GELİŞKEN Osman Şevki ARSLAN
Şansal GEDİK Ayşe BURCU
Faik ORUÇOĞLU Hilmi OR
Belkıs Ilgaz YALVAÇ
Gürsel YILMAZ
Merkez Yönetim Kurulu-8
( 07.04.2019 – 06.11.2020 ) ( 06.11.2020 – 14.03.2022 ) ( 14.03.2022 – 03.04.2022)
Genel Başkan : Sunay DUMAN Genel Başkan : Öner GELİŞKEN Genel Başkan : Öner GELİŞKEN
Genel Başkan Yrd: Öner GELİŞKEN Genel Başkan Yrd : Ayşe BURCU Genel Başkan Yrd : Ayşe BURCU
Genel Sekreter: Süleyman KAYNAK Genel Sekreter: Süleyman KAYNAK Genel Sekreter: Belkıs Ilgaz YALVAÇ
Mali Sekreter: Züleyha YALNIZ AKKAYA Mali Sekreter : Züleyha YALNIZ AKKAYA Mali Sekreter : Züleyha YALNIZ AKKAYA
Üyeler: Üyeler: Üyeler:
Ayşe BURCU Mehmet Necdet CİNHÜSEYİNOĞLU Mehmet Necdet CİNHÜSEYİNOĞLU
Mehmet Necdet CİNHÜSEYİNOĞLU Fatih Mehmet MUTLU Mehmet Hidayetullah ERZEN
Nurten ÜNLÜ Nurten ÜNLÜ Fatih Mehmet MUTLU
Belkıs Ilgaz YALVAÇ Belkıs Ilgaz YALVAÇ Nurten ÜNLÜ
Gürsel YILMAZ Gürsel YILMAZ Gürsel YILMAZ

Merkez Yönetim Kurulu-9

(Mart 2022 –10 Nisan 2023 )

(11 Nisan 2023 –Mart 2025)

Onursal Başkan:Sunay DUMAN

Genel Başkan : Öner GELİŞKEN

Genel Başkan : Öner GELİŞKEN

Genel Başkan Yrd : Ayşe BURCU             

Genel Başkan Yrd : Ayşe BURCU             

Genel Sekreter: Züleyha YALNIZ AKKAYA

Genel Sekreter: Züleyha YALNIZ AKKAYA

Mali Sekreter : Umay GÜVENÇ

Mali Sekreter : Umay GÜVENÇ

Üyeler: Mehmet Hidayetullah ERZEN

              Fatih Mehmet MUTLU

              Nurten ÜNLÜ

              Belkıs Ilgaz YALVAÇ         

              Gürsel YILMAZ

Üyeler: Mehmet Hidayetullah ERZEN

              Fatih Mehmet MUTLU

              Nurten ÜNLÜ

              Belkıs Ilgaz YALVAÇ         

              Gürsel YILMAZ