A. TOD-UFÜ nece müraciat etmek olar


B. TOD-UFÜ güncelleshme

 

 

24.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

TCOD AKADEMİK-HİZMET KREDİ PUAN SİSTEMİ KREDİ PUANI
A- Üyelik
İlgili yılın aidatını ocak ayında ödemiş olmak ( Asıl üyeler için geçerlidir ) 10
Çalışır E-Posta adresi olan TCOD Üyesi olmak 10
Güncelleme evrelerinde işlemlerini tamamlamış olmak 10
B-TCOD Yahoo Gruplarında üye olmak
Her bir Yahoo grup aktif  üyeliği için 20
Tartışma-Paylaşım  Yahoo Gruplarında izleyici üyelik için 10
C- TCOD Tartışma-Paylaşım  Yahoo Gruplarında
Bütün Yahoo Grupların Çeviri moderatörleri koordinatörü olmak                                   ( her bir yıl için ) 200
Bir Yahoo Grubun çeviri moderatörü olmak ( her bir yıl için ve senede en az 6 aktivite var ise  ) 100
Bir Yahoo Grubun çeviri moderatör yardımcısı olmak ( her bir yıl için ve senede en az 6 aktivite var ise  ) 50
Gruba bilimsel tartışma konusu sunmuş olmak ( her bir konu için ) 40
Gruba bilimsel doküman sunmuş olmak ( her bir sunuş için ) 25
Grup tartışmalarına katılıyor olmak ( her bir tartışma konusuna  katılım için ) 20
D- Ülkelerin Ulusal Oftalmoloji Kongrelerinde TCOD-Satellit Bilimsel Oturumları

TOD Ulusal Oftalmoloji Kongreleri – Türkiye

( 6 TCOD ülkesinde henüz TCOD-Satellit Bilimsel Oturumlarına yer veren ülke bulunmuyor )

Kongre Katılımcısı 10
Kurs Katılımcısı 10
Konferansçı-Panelist-Yuvarlak Masa konuşmacısı olmak.

İnteraktif toplantıda-FFA Kulüpte, Video Sempozyumda olgu sunucusu olmak

20
Oturum Başkanı olmak 5
Kurs Moderatörü-Kurs Eğitmeni olmak 20
Canlı Cerrahi – Wet-Lab Moderatör 20
Uygulayıcı cerrah  30
Sözel Sunum-Poster sunumu- Fotoğrafla olgu sunumu-Video sunumu yapmış olmak

 

1. İsim 20
2. İsim 15
3. İsim 10
4. İsim 5
E- TCOD Ülkelerinin Ulusal Kongreleri dışındaki Takvimli Bilimsel Toplantıları                                        ( TCOD Takvimli Bilimsel Toplantılar Listesinde ilan edilmiş olması ön koşulu ile )
Katılımcı 5
Konferansçı-Panelist-İnteraktif toplantıda olgu sunucusu 10
Sözel Sunum-Poster sunumu- Fotografla olgu takdimi-Video sunumu

 

1. İsim 10
2. İsim 7
3. İsim ve üzeri 3
F-TCOD’un müstakil uluslararası bilimsel toplantıları
Kongre/

Sempozyum/

Kurs vb.

Bilimsel

Toplantı Düzenlemeleri

 

 

 

 

Bilimsel Toplantı Katılımcısı 20
Bilimsel Toplantı 1. ve 2. Başkanı 50
Bilimsel Toplantı 1. ve 2. Genel Sekreteri 35
Organizasyon /

Bilimsel Komite

Komite 1. ve 2. Başkanı 40
Komite Üyesi 30
Komite Sekreterlik hizmetleri 35
Broşür/Bülten/DVD

Yaka kartı/Katılım Belgesi

1. ve 2. Dizayn editörlüğü

 

45
Kayıt-Kabul Masası / Sunu kontrol /Toplantı Salonu / Stand-Fuaye düzeni görevlisi 30
Konferansçı-Panelist-Yuvarlak Masa konuşmacısı olmak. 30
Debate ve İnteraktif oturum ( Retina Kulübü, Video Kulübü, Olgu sunumu Oturumu gibi ) ları gibi ) konuşmacısı olmak 15
Açılış-Kapanış Oturumu /Sonuç-Değerlendirme konuşmacısı olmak 10
Yazarın makul mazereti durumunda yazar adına sunum yapmak 10-20 dakikalık sunum yapmak 15
5-7 dakikalık sunum yapmak 8
Görev ihmali yapandan boşalan konuşmayı da ek olarak hazırlamak 35
Oturum Başkanı olmak Konferans/Panel/Yuvarlak Masa/Kulüp oturumlarında 5
Tartışmacı Ot.Bşk olmak Genel Tartışma Ot.da / Forum Oturumunda 20
Slayt Çevirmenliği Konuşmacının 2. bir dilde çeviri slaytlarını hazırlamak 5-6 dakikalık sunum slaytları 10
10-12 dakikalık sunum slaytları 15
20 dakikalık sunum slaytları 20
Simultane çevirmenlik Konferans/Panel/Yuvarlak Masa/Genel Tartışma/Forum konuşmalarını simultane çevirmek 15
Olgu sunumunu simultane çevirmek 10
Oturum Başkanları arasında çevirmenlik yapmak 5
Kurs Moderatörü-Kurs Eğitmeni olmak ( Uygulamalı ) 25
Canlı Cerrahi – Wet-Lab Moderatör olarak 25
Cerrah olarak 30
Serbest tebliğ sunmak/Poster sunmak

Bilimsel fotoğraf sunmak/Video sunumu yapmış olmak

1. İsim 20
2. İsim 15
3. İsim 10
4. İsim 5
Bilimsel fotoğraf sunmak 1. İsim 10
2. İsim 5
Dikkat-Uluslararası prestijli bilimsel toplantılarda puanlar ; “ F “  Bölümü puanlarının 2 katıdır
G- Index Medicus Kapsamındaki Periyodik Hakemli Dergiler
Editör-Yazı İşleri Sorumlusu 100
Editör Yardımcılığı 50
Hakemlik 25
Basılmış Makale 1. İsim 60
2. İsim 40
3. İsim 20
4. İsim ve üzeri 10
Basılmış Derleme

 

1.isim 25
2.isim 20
3.isim 15
4.isim ve üzeri 10
Basılmış olgu sunumu  – Teknik not-Editöre mektup 1. İsim 15
2. İsim 10
3. İsim 5
4. İsim ve üzeri 2
Dikkat; Kendi ülkesinde yayınlanan hakemli periyodik dergilerde puan;  “ G “ Bölümü puanlarının yarısıdır
H- Kitap
Editör 50
Bölüm Yazarlığı   20 sayfaya kadar 50
Yazarlık (Tek yazarlı)

 

100 sayfaya kadar 100
100 sayfa üzeri 150
Tercüme Kitap ( Tek yazarlı )

 

200 sayfaya kadar 40
200 sayfa üzeri 50
Bölüm tercümesi  20 sayfaya kadar 20
21-50 sayfaya kadar 30
  51 sayfa ve üzeri 50
Dikkat: Kendi ülkesi dışında yayınlanan kitaplarda puan; H  Bölümü puanlarının 2  katıdır
I- Ödüller  
TCOD ülkelerinin Ulusal Oftalmoloji Kongrelerinde Kazanılmış  Ödüller;
1.lik ödülü 1. İsim 30
2. İsim 20
3. İsim ve üzeri 10
2.lik ödülü 1. İsim 20
2. İsim 10
3. İsim ve üzeri 5
3.lik ödülü 1. İsim 10
2. İsim 3
3. İsim ve üzeri 2
Dikkat: TUBİTAK – TÜBA Bilim ve Teşvik Ödülleri ile yurt dışından alınan ödüller için “ I “ Bölümü puanlarının 2 katı puan verilir
İ- Yurtdışı Oftalmoloji Dernek Üyeliği (1 yıl için)
Seçilmiş ise: Yön.Kurulu, Yürütme Kurulu,
Organizasyon-Program Komitesi Üyeliği, Dernek Üyeliği , Danışma Üyeliği
50
Kendi girmiş ise 25
J-Uluslararası Oftalmoloji kuruluşlarında TCOD’u temsil etmek
ICO’da temsil etmek ( Her bir yıl için ) 150
AAO da

temsil etmek

Member Communication Advisory Panel Üyeliği ( Her bir yıl için ) 150
ONE-Network üye işlemleri takipçisi ( Her bir yıl için ) 150
K- Bilimsel Araştırma Bursu kazanmış olmak 50
L- Patent Alarak Uluslararası Kataloğa Girmiş veya Teknik Not Olarak Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Oftalmolojik Ürünler ( her bir ürün için ) 100
M- Uluslararası Oftalmoloji Yeterlik Sınavı Sertifikası Alanlar
EBU sözlü sınavını başarmış ve FEBO unvanı almış olmak 200
ICO 1.basamak yazılı sınavını başarmak 100 FİCO unvanı almış olmak 300
ICO 2.basamak yazılı sınavını başarmak 100
ICO 3.basamak yazılı sınavını başarmak 100
Phd unvanı almış olmak 200
N-Subspesiyalite konularında temayüz etmiş kurumlarda eğitim almış olmak
Bir eğitim kurumunda 1-3 ay aralıksız eğitim almış olmak 30
Bir eğitim kurumunda 4-6 ay aralıksız eğitim almış olmak 60
Bir eğitim kurumunda 7-12 ay aralıksız eğitim almış olmak 100
Uluslararası kabul gören fellowship sertifika sahibi olmak 200
O- TCOD ülkesinin Aktif İletişim Görevlisi olmak ( Her bir yıl için ) 100
P- TCOD-MYK’nın Rusça-Türkçe Çevirmeni olmak ( Her bir yıl için ) 175
R- TCOD Web Sitesi
Web Master olmak ( Her bir yıl için ) 150
Ülkesini temsilen Web Master Yardımcısı olmak ( Her bir yıl için ) 100