TCOD Genç Oftalmolog (GO) Üyeliği / Членство в Молодых Офтальмологов (МО) ООТС. / Membership in TROS Young Ophthalmologists (YO).

Ön koşullar / Предпосылки / Prerequisites

  1. GO Üyeliğine sadece TCOD üyeleri başvurabilir. / Только члены ООТС могут подать заявку на членство в МO. / Only TROS members can apply for YO membership.
  2. GO Üyeliğine başvuru arzuya bağlı olup gönüllülük esastır. /   Подача заявки на членство в МO является добровольной. / Applying for membership in the YO is voluntary.
  3. GO üyeliğine başvurabilmek için en çok bir sonraki yılın 01.Ocak tarihinden sonra doğmuş olmak , 39 yaş ve altında olmak gerekir. / Чтобы подать заявку на членство в MO, необходимо родиться после 01 января следующего года и быть не старше 39 лет. / To apply for YO membership, you must be born after January 01 of the following year and be no older than 39 years.

 

Link adresine TCOD-GO Üye Kayıt Formu yazısı tıklandığında ulaşılacak
Адрес ссылки будет достигнут при нажатии на Регистрационная форма члена TCOD-GO.
The link address will be reached by clicking on the TROS-GO Member Registration Form

TCOD-GO Üye Kayıt Formu
Форма заявки на членство в МО-ООТС
TROS-YO Membership Form

Link : https://cutt.ly/Hd6q3Ax