TCOD İnternet ve Sosyal medya platformları Yönergesi

Madde 1:bu Yönerge

1.a. Bu Yönerge TCOD üyeleri arasında iletişim ağını güçlendirmek, üyeler arasında haberleşmenin kolaylaşmasını sağlamak ve TCOD’un Oftalmoloji alanında gerçekleştirdiği  bilimsel ve diğer etkinliklerini en kolay ve hızlı bir şekilde tüm asil ve fahri uyelerine duyurmak ve TCOD üyeleri arasında dayanışma ve işbirliğinin güçlenmesini sağlayacak sosyal medya platformları ile ilgilidir. Bu amaçla ‘’TCOD’’ Web sitesi, ‘’TCOD Türkiye’’, ‘’TROS YO’’  WhatsApp grupları ve TCOD Ülkeleri Facebook grupları oluşturulmuştur. Sosyal medya iletişimi sağlayabilecek diğer platformların da gelecekte eklenmesi öngörülmektedir.

1.b. Bu sosyal medya oluşumları TCOD’un tüzel kişiliği adına düzenlenmesi nedeniyle bu ortamlarda paylaşımlarla ilgili olarak sorumlulukları bulunmaktadır.Bu nedenle bu haberleşme ve iletişim ağlarıyla ilgili bazı hususların netleştirilmesi ve  uyulması gereken bazı nizam ve kuralların belirlenmesi gerekliliği  oraya çıkmıştır.

1.c Bu yönerge TCOD tüzüğü 2.1 ve 3.1 ve 3.3 maddelerin uygulanması için oluşturulmuş TCOD web sitesi ve diğer sosyal platformların işleyişinde düzenleme sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

1.d. Bu yönerge ile ilgili olarak TCOD tüzüğümüzün 3.3’de belirtlen internet ve sosyal medya kuruluşları TCOD MYK tarafından her dönem için belirlenen bir koordinatör ve koordinatör yardımcıları tarafından yürütülür.

1.e.: Bu yönergede belirtilen 1a.b.c.d’de belirtilen hususlar ışığında TCOD sanal ortamlarda uyulması gereken kurallar belirlenmiştir.

1.f   .a) Siyasi, Politik, etnik ve dini tartışmalara girilemez.

 1. b) Genel ahlak ve meslek etiği kurallarının dışına çıkılamaz

c). Kişi veya kuruluşları doğrudan veya dolaylı incitici, küçük düşürücü ve itham edici üslup  kullanılamaz.

 1. d)  Mesajlaşmaların karşılıklı saygı ve hoşgörü çerçevesinde yapılmasına dikkat edilir.
 2. e)  Sosyal medya grupların tanımlamalarında belirtilmiş konular dışında mesaj gönderilemez.
 3. f) Diğer üyeleri ilgilendirmeyen karşılıklı kişisel mesajlaşmalar yapılamaz.
 4. g) Kurumsal iletişim sistemleri, dernek organları ve kurullarının seçimlerinde propaganda ve kampanya amacıyla kullanılamaz
 5. h) Meslektaşları ve kamuoyununu yanıltıcı, bağlayıcı, abartılı, bilimsel dayanağı olmayan konu ve hususlar dile getirilemez
 6. i) Kişi veya kuruluşların reklamları mahiyetinde ve haksız rekabet ortamı yaratarak çıkar sağlamaya yönelik olarak düşünülebilecek ifadeler kullanılamaz
 7. Tıbbi uygulamalar, hastaların izinleri olmadan kimlikleri ve görüntüleriyle birlikte verilemez
 8. k) Firmaların ürünlerinin tanıtımı ya da kullanımına yönelik toplantıların duyuruları TCOD platformlarda yer
 9. l) Eğitim kurumlarının toplantı duyuruları bu amaçla düzenlenmiş sayfalarda yer alabilir.
 10. m) Sosyal medya platformlarımızda dahil olan üyelerimiz paylaşımlarla ilgili olarak gelişebilecek şikayet ve soruşturmalardan paylaşım(lar)’ı yapan kişi(ler)’in yasalar karşısında sorumlu olduklarını, bu sosyal medyaların oluşturulmasında Yönergenin 1.2 bendinde belirlenen amaçlar dışında yapılan paylaşımlardan kaynaklanabilecek soruşturma ve kovuşturmalardan  TCOD tüzel kişiliğinin sorumlu olmadığını kabul edilmiş sayılırlar.
 11. n) Yönergede belirlenmiş olan kurallara uymadıkları saptanan yöneticiler ve üyeler uyarılır. Tekrarı halinde MYK kararıyla internet yetkileri belirli bir süre kısıtlanır
 12. o) . TCOD Toplantılarında yapılan sözel sunum, video sunumu ve cerrahi uygulamalara ait kayıtlarda telif hakkı TCOD’a aittir. Dernek yönetiminden izin alınmadan disk ortamlarında dağıtımı yapılamaz.  Bu sunumların TCOD üyeleri dışındaki kimselere de açık olan internet sitelerine ve sosyal medya ortamlarına yerleştirilmesi halinde ilgili kişiye uyarı yapılır. Uyarı sonrasında verilen süre içinde çekilmediği hallerde MYK tarafından yaptırım uygulanır. Bu görüntülerin kendi bilgisi dışında internette yerleştirilmiş olduğunu beyan etmek üyeyi sorumluluktan kurtarmaz. Bu yayınlara ilgililer nezdinde itiraz etmek ve kaldırılmasına katkıda bulunma yükümlülüğü vardır