TCOD ÜYELİK YÖNERGESİ  

Gerekçe; 27.04.2016 tarihinde Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 74071012-477.01.02.02-17110 sayılı, Tüzük Değişikliği (06-062-149) konulu 4 maddeden oluşan yazısının, Asıl Üyelerin başvurularıyla ilgili 1. Maddesi aşağıdaki şekilde idi.

Ana Tüzüğün 4/1 maddesinde yer alan “ internet üzerinden formun gönderilmesi “ ifadesinin “  internet üzerinden elektronik imzalı olmak koşuluyla formun gönderilmesi “ şeklinde düzeltilmesi istenmişti.

Genel Başkan ve Sayman İl Dernekler Müdürlüğü yetkilileriyle bu konuyu yüz yüze görüştü. Ülkemizde elektronik imzanın çok yaygınlaşmamış ve kullanım alanına girmemiş olması nedeniyle TCOD Merkez Yönetim Kurulunun “ Formda zorunlu olarak yer alması gereken bilgiler yanı sıra, ıslak imzalı olması ve güvenilir posta sistemi ile görevlilere formun gönderilmesi ”  önerisi yetkililerce kabul gördü.

ASIL ÜYELİK MÜRACAATI

1.Madde: Medeni haklara sahip, dernek üyeliği ilgili Kanunlarla yasaklanmamış göz hastalıkları uzmanı veya asistanı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hekimler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği’ ne üye olabilir.

2.Madde: Üyelik müracaatı TCOD Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan güncel Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği ( TCOD )  Asıl Üye Kayıt Formu ile yapılır. Formda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur.

2A. Kişisel Bilgiler

2A.a. Meslek unvanı / Adı ve soyadı / Baba adı / Anne adı / Vesikalık Fotoğraf yeri

2A.b. Doğum tarihi / Doğum yeri / Cinsiyeti / Vatandaşlığı-Ülkesi

2A.c. TC Kimlik no.

2B. İletişim ve Haberleşme Bilgileri

2B.a. TCOD’un internet gruplarına üye olabilmek için kişisel üyeliğinin link adresi

2B.b. Görev yaptığı kurum

2C. Kendisine referans olabilecek bir TCOD Üyesinin adı ve soyadı

2D. Senelik Üye aidatı ve Derneğin Banka hesabı bilgileri, ıslak imza yeri

2E. Güvenilir posta sistemi ile belgelerin topluca gönderileceği Üye kayıt görevlisinin posta adresi

3.Madde: Kayıt Formu’da istenilen bilgiler eksiksiz doldurulmalı ve ıslak imza atılmalıdır.

4.Madde: Formdaki dernek hesabının olduğu bankaya üyelik aidatı yatırılmalı ve dekont form ile birlikte  gönderilmelidir.

5.Madde: TCOD Kimlik Kartının daha sonra basılabilmesi için, kişinin renkli vesikalık fotoğrafı doldurulan form ile birlikte gönderilmelidir.

6.Madde: Islak imzalanan Asıl Üye Kayıt Formu +  Banka dekontu örneği + Renkli vesikalık fotoğraf güvenilir posta sistemi ile formda verilen adrese gönderilmelidir.

7.Madde:  Üyeliğe  kabul edildikten sonra TCOD Genel Merkezi adına üye kayıt görevlisi yeni üyeye TCOD üye numarasını bildirilecek ve bilgilendirmeler yapacaktır.

8.Madde: Her asıl üye derneğin faaliyetlerine ve Genel Kurul Toplantılarına katılmak, oy kullanmak ve seçilme hakkına sahiptir.

9.Madde:  Yıllık Üye Aidatının ödenmesi

9.A. Aidat o yıl bitmeden derneğin banka hesabına yatırılmalıdır.

9.B. Üç yılda bir yapılan Genel Kurul Toplantısına iştirak edebilmek için; toplantı öncesinde ( var ise geçmiş yılların aidat borcu ile birlikte) , o yılın aidatını elden saymana makbuzu karşılığında ödemek suretiyle Genel Kurula katılmak mümkündür.

9.C. Ancak Genel Kurulun yapılacağı yıllarda, tercihen o yılın ( eğer ödenmemiş ise önceki yılların aidatlarının da) şubat ayı sonuna kadar derneğin banka hesabına yatırılması Genel Kurul Hazirun Listesini  hazırlamada kolaylık sağlayacağı için önerilir.

 

FAHRİ ÜYELİK MÜRACAATI

10.Madde: Bağımsız Türk  Cumhuriyetleri’ndeki göz hekimleri ve göz asiatanları, Federe Türk Cumhuriyetleri’ ndeki göz hekimleri ve göz asistanları, diğer ülkelerde yaşayan Türk asıllı göz hekimleri ve asistanları ile, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye dışında mesleklerini icra eden göz hastalıkları uzmanı veya asistanı olan hekimler Yönetim Kurulu kararı ile Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği’ne Fahri Üye olarak kabul edilebilirler.

11.Madde: TCOD Merkez Yönetim Kurulu mümkün olduğunca her ülkenin dilinde, Fahri Üye Kayıt Formları  hazırlar.

12.Madde: Aday kayıt formunu derneğin web sitesinde veya cep telefonunda veya bilgisayarda eksiksiz doldurur.

13.Madde: En az 1 TCOD Üyesini referans  olarak gösterir.

14.Madde:  Renkli vesikalık fotoğrafını formdaki yerine monte eder.

15.Madde: Doldurduğu formu kendi ülkesinin ve dernek merkezinin üye kayıt görevlilerine internet üzerinden, cep telefonundan ya da derneğin web sitesinden gönderir.

16.Madde: Adayın ülkesindeki görevliler o hekimin oftalmolog olduğunu teyit ettikten sonra merkezdeki görevliler, üyelik kabulünü Yönetim Kurulu’nun onayına sunarlar.

17.Madde: Genel Kurullarda seçme, seçilme ve oy kullanma haklarından yararlanamazlar.

18.Madde: Dilediklerinde gözlemci olarak Genel Kurula katılabilirler

19.Madde: Üyelik aidatı ödemek zorunda değillerdir. İstedikleri takdirde aidat verebilirler ve bağışta bulunabilirler.

20.Madde: Yürürlük: Bu Yönerge 16 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.