TOD Üyelik İşlemleri Yönergesi Madde 9
Türk Oftalmoloji Derneği’nin faaliyetlerinde katkısı olabileceği düşünülen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan ya da Türkiye’de ikamet izni olmayan yabancı ülke vatandaşı göz hastalıkları uzmanı hekimler, üç TOD üyesinin önerisi üzerine ve MYK kararıyla Uluslararası Fahri Üye olarak kabul edilebilirler. Uluslararası Fahri Üyelikte yaş kriteri yoktur. Üyelik aidatı ödemezler. Uluslararası Fahri Üyelerin TOD’un uluslararası faaliyetlerinde düzenleme kurulu, bilim kurulu gibi kurullarda yer almak ve bu toplantılarda konuşma yapma hakları olur. Genel merkez komisyonlarda görev alabilirler. Fahri üyeler, toplantılara üye indirimli katılım, TodNet internet sitesi giriş hakkı gibi TOD asli üyelerine sağlanan ayrıcalıklardan yararlanırlar. Fahri üyelere Türk Oftalmoloji Dergisi ücretsiz gönderilmez. TOD birimlerinde aktif üye olamazlar. Fahri üyeler, genel kurullara katılamazlar, dernek organlarında yönetim görevlerinde bulunamazlar.

Соответствующая часть 9-й стати директивы следующая;
Лица – граждане других стран, специалисты по глазным заболеваниям, которые не являются гражданами Турецкой Республики, а также лица, которые не имеют разрешения на проживание в Турции, по предложению 3-х членов ТОО, или же по приказу ЦИК смогут стать Международным Почетным Членом ТОО, если как полагается в их действиях есть польза в для Турецкого Общества Офтальмологов. Международное Почетное Членство не имеет возрастных критерий. Они не оплачивают членский взнос. У Международных Почетных Членов нет права участвовать в работе оргкомитета ТОО в международных собраниях, в работе научного комитета, а также принимать участие на этих собраниях. Они могут принимать участие в комиссиях. Почетные члены могут воспользоваться скидкой для участия на собраниях, а также правом на использования сайта TodNet, которые предназначены для истинных членов ТОО. Почетные члены не могут получать Журнал Турецкого Офтальмологического Общества бесплатно. Они не могут быть активными членами в отделениях ТОО. Почетные члены не могут участвовать в общих собраниях, а также не могут иметь должности в управляющих органах общества.

TOD Uluslararası Fahri Üye Başvuru Formu

TÜRKÇE

http://www.todnet.org/home/register.asp

http://www.todnet.org/home/register_associate.asp

 

Application for International Membership

ENGLISH

http://www.todnet.org/en/register_associate.asp

http://www.todnet.org/en/register_associate.asp