TCOD / TROS 

Türk Oftalmoloji Derneği ( TOD ) 1992 yılından itibaren dil birlikteliği yanı sıra tarihsel ve kültürel bağları olan,  farklı ülkelerde yaşayan oftalmolog meslektaşlarıyla birlikte olmayı arzu etmiştir.

Özellikle Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin bir çatı altında toplanma arzularına karşın, bu ülkelerin hemen tamamında uluslararası hukuk bazında ülke oftalmologlarının kayıtlı olduğu bir uzman derneklerinin mevcut olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle ileride bir konfederasyon oluşturmak üzere, o günkü TOD Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ( Sunay DUMAN, Bora ELDEM, Nevbahar TAMÇELİK, Ömer Kamil DOĞAN, Öner GELİŞKEN, Murat KARAÇORLU, Ömer Faruk KÖKER, Gülcan KURAL, Ercan ÖNGÖR, Ömer Faruk YILMAZ ) tarafından  2000 yılında, uluslararası bir oftalmoloji derneğinin kuruluş çalışmaları başlatılmıştır.

15 Ocak 2001 tarihinde 7 Türk Cumhuriyeti ( Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Özbekistan, Türkiye, Türkmenistan ) Oftalmologlarını bir şemsiye altında toplayan, uluslararası faaliyet gösterecek “ Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği “ ( TCOD ) Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuştur. TOD 71 yıllık mazisi, uluslararası saygınlığı ile bir İLK’e imza atmış ve Türkiye’deki 56 Uzman Derneği arasında ilk uluslararası uzman derneğinin kurucusu ve himayedarı olmuştur. Böylece Türkiye dışındaki Türk dilli oftalmologlar uluslararası bir sivil meslek örgütünün fahri üyesi olabilmişlerdir.

TCOD 2016 yıldan bu yana Federe Cumhuriyetlerden de üye kabul etmeye başlamış olup Başkortostan federe ülkeler arasında en çok üyeye ( 89 ) sahip olan devlettir.

Derneğin amacı ; Oftalmoloji Dalı’nda meydana gelen teknik ve bilimsel gelişmeleri üyeleri ile paylaşmak, bilgi alışverişinde bulunmak, bu ülkelerde oftalmoloji eğitiminin  çağdaş ve standart hale   getirilmesine ve çağdaş tıp uygulamalarının yaygınlaştırılmasına çalışmaktır. Dernek bu bağlamda ev sahipliğine talip olan TCOD ülkelerinde sempozyum, kurs, seminer, kongre, canlı cerrahi ve benzeri toplantıları düzenlemektedir.  Ayrıca TCOD ülkelerince organize edilen bilimsel toplantılara talep olduğunda TCOD konuşmacı desteği de vermektedir.

Dernek Merkezi Ankara’da olan TCOD 18 yaşına girmiş bulunmaktadır. TCOD’un 7 ülkede ( Azerbaycan, Başkortostan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs, Özbekistan, Türkmenistan ) 1446, başkaca 19 ülkede sporadik sayıda ( 1-8 )  141 olmak üzere toplamda 1587 fahri üyesi bulunmaktadır. 615 Türkiye üyesi ile birlikte total olarak üye sayısı 2.202 dir.  Üye dağılımı metnin sonundaki tablodadır.

TOD, 2000-2016 yılları arasındaki bütün ulusal kongrelerinde, her yıl 12-13 TCOD Üyesini misafir etmiş, kendi imkanı ile kongreye katılacaklara ayrıcalıklı imkanlar sunmuştur. 2005-2016 yılları arasında 12 yıl boyunca TOD Ulusal Kongrelerinde 1,5 saatlik 1-4 arasında Bilimsel TCOD Satellit Oturumları düzenlenmiştir. Keza bu kongrelerde TCOD’un idari toplantıları da yapılmıştır.

2010 yılında TCOD-Genç Oftalmologlar Kolu kurulmuş olup 2017 TOD Ulusal Kongresinden bu yana, her yıl 15 civarında TCOD genci, TOD Ulusal Kongrelerinde TOD Konuğu olarak Genç Oftalmologların İngilizce dilinde yapılan bilimsel oturumlarında konuşmalar yapmaktadır.

 

İlki Türkiye’de olmak üzere 5 uluslararası TCOD Bilimsel Toplantısı düzenlenmiştir.

  1. 31 Mayıs-03 Haziran 2012 tarihlerinde İstanbul-Türkiye’de “ 1. TCOD Uluslarası Sempozyumu “ gerçekleşmiştir.
  2. 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Bakü-Azerbaycan’da “ TCOD-Azerbaycan Uluslararası Tıbbi Retina Kursu “ gerçekleşmiştir.
  3.  26 Haziran 2015 tarihinde  Issık Göl-Kırgızistan’da “ TCOD Kırgızistan Uluslararası Okuler Travmalar Kursu “ gerçekleşmiştir.
  4. 01-03 Haziran 2017 tarihlerinde Osh-Kırgızistan’da “ TCOD-Kırgızistan Uluslararası Diyabet ve Göz Sempozyumu “ gerçekleşmiştir.
  5. 25-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Taşkent-Özbekistan’da  “ TCOD-Özbekistan Uluslar arası Katarakt ve Refraktif Cerrahi Kursu “ gerçekleşmiştir. İlk kez bu kursta yarım gün Canlı Cerrahi yapılmıştır.

TCOD uluslararası bilimsel toplantıları öncesinde TİKA’ya ( Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı )  proje sunmaktadır. Projenin onaylanmasından sonra bilimsel toplantıya ev sahipliği yapan ülkenin dışındaki ülkelerden TC vatandaşı olmayan ortalama 40 üye ulaşım ve konaklama masrafları TİKA tarafından karşılanmak suretiyle toplantılara katılabilmektedir.

2008 yılından bu yana TCOD AAO ile işbirliği içindedir. Üyeler AAO-Academy Express Member Communşcation –MEACO edisyonu mektuplarını almaktadır. 1.Temmuz 2011 yılında AAO ile TCOD arasında yapılan mukavale doğrultusunda AAO her yıl 5 TCOD üyesinin “ AAO Annual Meeting “ toplantısına kayıt ücreti ödemeksizin katılımını sağlamaktadır. Ayrıca TCOD Üyeleri AAO’nun e-dergilerinden ve ONE-Network’den de ücretsiz yararlanabilmektedir.

TCOD ICO üyesidir. Bilimsel paylaşım amaçlı kurulan TCOD’un ekonomik herhangi bir gücü bulunmadığından TCOD’un ICO üyelik aidatları TOD tarafından karşılanmaktadır. ICO TCOD Üyelerine Burslu Fellowship eğitim imkanı sunmakta, 2 yıldan bu yana da TCOD-Genç Oftalmologlar Forumu toplantılarına destek vermektedir.

TCOD Üyeleri çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bulunmaktadır. TCOD,  TOD-ICO-AAO-TİKA  ile yaptığı işbirlikler ile üyelerinin uluslararası alanda bilimsel ihtiyaçlarını karşılamayı ve üyelerinin modern ve ileri oftalmolojiyi takip etmelerini kolaylaştırmaktadır.

TCOD,  işbirliğini, bilimsel paylaşımı, bilimsel etkinliklere katılımı gerçekleştirmek için  destek ve dayanışmaya gönüllü, kurumsallaşmayı hızlandırmak için gayret sarf edecek bağımsız ve federe Türk Cumhuriyetlerindeki oftalmologların tümüne açıktır.

Daha fazla bilgi için henüz Türkçe olan TCOD’un Web Sitesine ( www.tcod-tros.org ) başvurabilirsiniz. Önümüzdeki 1 yıl içinde TCOD Genç oftalmologlarınca hazırlanacak sitenin İngilizce versiyonun yayına girmesi beklenmektedir.

TCOD Üye dağılımı ( 04.Haziran.2018 itibarıyla )

TROS Member Distribution (As of June 4, 2018)

Число членов ООТС (на 04 июня 2018-го года)

Üye sayısı 70 in üzerinde olan ülkeler / Countries with more than 70 members
Ülkeler / Countries / Страны TCOD Fahri üyeleri / TROS Honorary members / Почотные члены Total / Total / Общее число 
Azerbaycan 530 kişi / people человек  

 

1446 Fahri Üye

1446  Honorary members 

1446 Почетные члены

Başkortostan 89 kişi / people
Kazakistan 221 kişi /  people
Kırgızistan 267 kişi / people
Kuzey Kıbrıs 36 kişi / People ( Ülkenin tümünde 41 of.var  /There are 41 oph.in the whole country / В странечисло офтальмологов 41.  )
Özbekistan 232 kişi / people
Türkmenistan 71 kişi /  people
Sporadik sayıda üyesi olan ülkeler / Other countries with sporadic members 141 kişi Fahri Üye

141 Honorary members 

Ülkeler / Countries / Страны TCOD Fahri üyeleri / TROS Honorary members / / Число офт. членов ООТС Total / Total  / Общее число
A.B.D 4 kişi / человек  

 

 

 

 

 

 

 

 

141 Fahri Üye

141 Honorary members 

141 Почетные члены

 

 

 

 

 

 

 

 

Afganistan 6 kişi
Almanya 5 kişi
Arnavutluk 5 kişi
Avusturya 1 kişi
Çeçenistan 1 kişi
Çek Cum 1 kişi
Filistin 1 kişi
Hindistan 2 kişi
İran 6 kişi
İsrail 1 kişi
Kosova 1 kişi
Libya 1 kişi
Mali 1 kişi
Moldova 2 kişi
Rusya 8 kişi
Tacikistan 3 kişi
Tataristan 1 kişi
Ukrayna 2 kişi
FAHRİ ÜYE SAYISI / Number of Honarary Members / Почетные члены

1446 + 141 = 1587

1587 Fahri üye /

1587 Honarary Members

1587 Почетные члены

Türkiye (Total 615 üye)

Turkey ( Total 615 members )

Aktif üyeler; 102 kişi ( Active members İ 102 People ),  AÜ; 204,  E.Ür; 309 kişi

( Aktif üye sayısı değişken / Number of active members variable )

TOTAL ÜYE SAYISI ( Türkiye Üyeleri Dahil )    

1587 Fahri Üye + 615 Türkiye Üyesi= 2.202                    

TOTAL NUMBER OF MEMBERS ( Includng Turkey’s member )

1587 Honarary members  + 615 Turkey members = 2.202  

Почетные члены (1587) Истинные члены (615) 2.202

Total 2.202 üye/

Total 2.202 members