TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ( TOD )  

ULUSAL KONGRE ORGANİZASYONU KURULU ( UKOK ) YÖNERGESİ

http://www.todnet.org/html/todnet.asp?a=Hd_TodUKDYonergesi

TCOD ile ilgili maddeler

Madde 7: Bilimsel Program

7.6- TCOD Toplantıları:Kongre bilimsel seansında, yukardaki kurallara uygun olmak üzere içeriği ve konuşmacıları TCOD yönetim kurulu tarafından belirlenen en fazla toplam 4 seans toplantı önerisi yapılır.

Madde 9: İdari Toplantılar
D. Türk Cumhuriyetleri Oftalmoloji Derneği’nin (TCOD) idari toplantısı için en az 2 saat süre ayrılır
Madde 10: Finansal Yönetim ve Ücretlendirme
TOD konuğu TCOD davetli üyeleri; TCOD Yönetim Kurulu’nun teklife ve UKOK kararı ile, özellikle Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Özbekistan, Türkmenistan ve diğer ülkelerden kongreye TOD konuğu olarak davet edilen göz hastalıkları asistanı ya da uzmanı olan hekimlerdir. Ülke başına en az bir kişi olmak ve toplamda 13 kişiyi geçmemek üzere TOD konuğu TCOD davetli üyelerinin ilk davetlerini UKOK adına TCOD Yönetim Kurulu yapar. Kongreye katılımı kesinleşen TOD konuklarına davet mektuplarını kongreden 2 ay önce UKOK gönderir. TCOD Yönetim Kurulu, davet edeceği üyelerini belirlerken bunların bilimsel etkinliklere aktif katılımını ve ülkelerin üye sayılarını gözetmelidir.

Bu üyelerin gidiş-geliş uçak masrafları ve kongre süresince otel konaklama giderleri UKOK bütçesinden karşılanır. Refakatçisi yol masraflarını kendisi karşılar. Göz hekimi değilse refakatçi ve konaklama ücreti alınır. Göz hekimi refakatçilerden asistan ücreti karşılığı kayıt ücreti alınır.
Yukarıda adı geçen Türk Cumhuriyetlerinde çalışan ve kendi olanaklarıyla kongreye katılan yabancı uyruklu TCOD üyeleri, asistan kayıt ücreti kadar ücret ödeyerek kongreye katılırlar.
TCOD üyesi olmayan yabancı uyruklulara ve TC vatandaşı TCOD üyelerine yukarıda sayılan avantajlar tanınmaz.
TOD Ödül Yönergesi’nde belirtilen kongre katılımı ile ilgili ödül kazananlara ilgili yönerge maddeleri uygulanır
Bütçe olanakları elverdiği takdirde MYK davetlisi olan yabancı konferansçıların yol ve otel konaklama masrafları kongre bütçesinden karşılanmaya çalışılır.

 

TOD-Ulusal Bilimsel aktivitelerine TCOD üyelerinin katılımı

TOD’un Ulusal Bilimsel Toplantılarının tümüne, T.C. vatandaşı olmayan, Türkiye dışında yaşayan TCOD Üyeleri, asistan kayıt ücreti kadar ücret ödeyerek bu toplantılara katılabilmektedir.